Muzykoterapia

29
wrzesień
2017
Cena: 590.00 zł 
Wolne miejsca: 9
Muzykoterapia

Proponujemy Państwu edycję kursu na poziomie podstawowym, która umożliwia w  przyszłości podjęcie dalszych, bardziej specjalistycznych szkoleń w  tej dziedzinie. Kurs trwa 30 godzin dydaktycznych i  obejmuje 3  dni szkoleniowe w  weekendy. Muzykoterapia skierowana jest do absolwentów studiów wyższych kierunków muzycznych, pedagogicznych, psychologicznych i medycznych. Kurs polecamy pedagogom i psychologom szkolnym, nauczycielom, wychowawcom, animatorom kultury z przygotowaniem pedagogicznym i  rehabilitantom, jako doskonałą formę uzupełnienia posiadanych umiejętności, wzbogacającą codzienną pracę. Ta niedoceniana jeszcze w  Polsce dziedzina jest wspaniałym narzędziem poznawczym oraz genialnym środkiem terapeutycznym i  wychowawczym.


PROGRAM NAUCZANIA - 30 godzin dydaktycznych

 

1. Geneza oraz walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne muzykoterapii.

2. Określanie indywidualnego poziomu percepcji bodźców dźwiękowych.

3. Warunki sprzyjające prowadzeniu zajęć z muzykoterapii.

4. Przegląd środków dydaktycznych, materiałów i literatury.

5. Muzyka relaksacyjna i muzyka relaksująca – kryteria i zasady doboru utworów do zajęć.

6. Metody i formy muzykoterapii – zastosowanie muzykoterapii w psychoterapii, socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, kinezjologii edukacyjnej, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych sensorycznie itp. – przykładowe ćwiczenia:

 • muzykoterapia wyciszająca i pobudzająca,
 • wybrane metody muzykoterapeutyczne: muzykoterapia C. Orff’a, metoda E. J. Dalcroze’a, metoda Rudolfa von Labana, metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne;
 • relaksacja i wizualizacja,
 • treningi autogenne,
 • muzyczna pantomima,
 • zabawy i tańce integracyjne,
 • instrumentarium Orff’a,
 • ćwiczenia rytmiczne,
 • granie z akompaniamentem,
 • rozwijanie kreatywności i stymulowanie twórczej ekspresji poprzez muzykoterapię: muzyczne improwizacje, ilustrowanie muzyki ruchem, słowem i rysunkiem.
 
7. Łączenie muzykoterapii z innymi metodami terapii artystycznej (arteterapia, biblioterapia,
choreoterapia, teatroterapia) – przykładowe ćwiczenia.

8. Zasady tworzenia, cele, formy i struktura autorskich ćwiczeń, konspektów, warsztatów oraz projektów edukacyjnych i edukacyjno-artystycznych wykorzystujących elementy muzykoterapii, dostosowanych do potrzeb i możliwości określonej grupy podopiecznych (dzieci, młodzież, dorośli, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, niedostosowane społecznie, nadpobudliwe, wycofane, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi itp.).


ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi, to placówka edukacyjna kształcąca osoby dorosłe. 

 

Serdecznie zapraszamy na nasze kursy studentów, seniorów, osoby pracujące oraz bezrobotne (współpracujemy z Urzędami Pracy w zakresie dofinansowań do szkoleń), jak i prywatne przedsiębiorstwa, DPSy, fundacje oraz stowarzyszenia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

ZDOBĄDŹ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

 

Na podstawie egzaminu wydawane jest Zaświadczenie ukończenia Kursu muzykoterapii (dokumenty wydawane są na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych), uprawniające do samodzielnego stosowania zabiegów z zakresu zagadnień objętych kursem.

 

Otrzymasz także firmowy Dyplom  ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w języku polskim i angielskim, potwierdzający Twoje umiejętności.

 


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI

 

Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!

 

Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.

Otrzymasz 10% rabatu na każdy kolejny kurs.