OFERTA TYLKO NA WAKACJE

 

WAKACYJNE PROMOCJE!!!

 

SZKOLENIA JEDNO I KILKUDNIOWE

– SPRAWDŹ CZY DANY KIERUNEK JEST DLA CIEBIE!

 

Zdajemy sobie sprawę, że obranie życiowego kierunku nie jest łatwe. Czasem wydaje się nam, ze świetnie sprawdzilibyśmy się w roli kosmetyczki, innym razem fotografa. A kiedy już idziemy do szkoły, która trwa minimum rok, okazuje się, że nasz wybór nie był trafiony. To co wcześniej wydawało nam się naszym wymarzonym zawodem, teraz nie koniecznie nim jest…

 

ERUDIO wychodzi naprzeciw i TYLKO w wakacje organizuje szkolenia jednodniowe lub kilkudniowe specjalnie dla Ciebie! Żeby Twój wybór był bardziej trafiony niż dokonany z przypadku, bo wiele kolegów i koleżanek wybrało taki zawód, więc ja też tam pójdę. A to Twoja przyszłość!
Przyszłość, o której to Ty decydujesz!

 

Przyjdź i sprawdź się w zawodach:

 • kosmetyczki,
 • manicurzystki,
 • fotografa,
 • muzykoterapeuty,
 • arteterapeuty,
 • fryzjera,
 • masażysty!

 

kursy wakacyjne

 

Technik masażysta

Technik masażysta

Celem kształcenia w zawodzie technik masażysta jest przygotowanie absolwentów do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, klinikach, zakładach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, ośrodkach pomocy społecznej, przychodniach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, w klubach sportowych, gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach kosmetycznych.


Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania szerokiej gamy masaży począwszy od masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego, po masaż kosmetyczny oraz do stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych. Realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne.

 

Dla zawodu technik masażysta szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w formie stacjonarnej dla dorosłych.

 

Czas trwania cyklu kształcenia dla zawodu technik masażysta w Policealnej Szkole Zawodowej Erudio w Łodzi, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 2 lata (4 semestry).

 

Słuchacze szkoły w zawodzie technik masażysta, zgodnie z podstawą programową, odbywają praktykę zawodową w wymiarze 2 tygodni w II i IV  semestrze nauki (160 godzin) w placówkach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

REKRUTACJA DO SZKOŁY

1. Do szkoły są przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 18 lat w roku szkolnym, w którym podejmują naukę oraz legitymują się świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej t.j.: liceum profilowanego, liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego.

2. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest:

1) zaświadczenie od lekarza Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie:

2) przedstawienie i pozostawienie w sekretariacie oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) uregulowanie opłat administracyjnych (wpisowego – jeśli jest wymagane i czesnego za I miesiąc),

4) pozostawienie kserokopii dowodu osobistego,

5) pozostawienie 3 fotografii.