Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Celem kształcenia na kursie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek jest uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji
do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE


Czas trwania kształcenia
Łączną liczbę godzin zaplanowano na 325 godzin dydaktycznych, zgodnie z przepisami prawa (kliknij, żeby zobaczyć Ramowy Program nauczania). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 16-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

zajęcia teoretyczne - 150 godzin, w tym:

 • Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna - 15 godzin
 • Pielęgniarstwo rodzinne - 30 godzin
 • Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy
  z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrowotnych - 30 godzin
 • Problemy zdrowotne w poszczególnych etapach życia (części praktycznej) - 75 godzin

 

zajęcia praktyczne - 175 godzin, w tym:

 • POZ Pielęgniarstwo rodzinne - 105 godzin
 • Centrum psychiatryczne/Poradnia zdrowia psychicznego - 21 godzin
 • Poradnia rehabilitacyjna/Oddział rehabilitacyjny - 14 godzin
 • Poradnia diabetologiczna/Poradnia lekarza rodzinnego - 21 godzin
 • Poradnia opieki paliatywnej/Hospicjum - 14 godzin

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 
ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.)  każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.