Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Celem kształcenia na kursie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek jest przygotowanie pielęgniarki rodzinnej do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia skutecznej opieki pielęgniarskiej nad jednostką, rodziną, grupą społeczną.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE


Czas trwania kształcenia
Łączną liczbę godzin zaplanowano na 473 godzin dydaktycznych, zgodnie z przepisami prawa (kliknij, żeby zobaczyć Ramowy Program nauczania). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 16-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

blok ogólnozawodowy - zajęcia teoretyczne - 120 godzin, w tym:

 • elementy psychologii - 15 godzin
 • elementy socjologii - 15 godzin
 • elementy etyki i prawa - 15 godzin
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - 15 godzin
 • zakażenia w placówkach ochrony zdrowia - 15 godzin
 • organizacja pracy pielęgniarskiej - 15 godzin
 • problemy zawodowe pielęgniarek i położnych - 15 godzin
 • postępowanie w stanach zagrożenia życia - 15 godzin

 

blok specjalistyczny - 353 godziny, w tym:

 • zajęcia teoretyczne - 150 godzin
 • podstawowa opieka zdrowotna - 30 godzin
 • pielęgniarstwo rodzinne - 45 godzin
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w rodzinie - 30 godzin
 • problemy zdrowotne występujące w różnych etapach życia człowieka - 45 godzin

 

zajęcia praktyczne - 203 godziny

 • poradnia chorób płuc i gruźlicy - 14 godzin
 • poradnia zdrowia psychicznego lub odwykowa - 14 godzin
 • poradnia uzależnień dzieci i młodzieży - 14 godzin
 • poradnia rehabilitacyjna - 21 godzin
 • poradnia cukrzycowa - 21 godzin
 • praca w środowisku - 105 godzin
 • staż fakultatywny: poradnia opieki paliatywnej - 14 godzin

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 
ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.)  każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.