Środowisko nauczania i wychowania

Środowisko nauczania i wychowania

Celem kształcenia na kursie jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnej pracy na stanowisku środowiskowej pielęgniarki szkolnej. Kurs kwalifikacyjny koncentruje się na kształtowaniu umiejętności pozwalających pielęgniarce pełnić następujące role:
1. profesjonalisty wspierającego ucznia w  zdrowiu i  rozwoju poprzez diagnostykę,pielęgnację, opiekę (profilaktyka zaburzeń, pomoc w  chorobie i  niepełnosprawności),
2. doradcy w  sprawach zdrowia, promotora zdrowia, edukatora, współtwórcy i  współwykonawcy programów promocji zdrowia i  edukacji zdrowotnej realizowanych w  szkole i  poza szkołą na rzecz ucznia.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Czas trwania kształcenia


Łączną liczbę godzin zaplanowano na 517 godzin dydaktycznych, zgodnie z przepisami prawa (kliknij, żeby zobaczyć Ramowy Program nauczania). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 16-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

blok ogólnozawodowy - zajęcia teoretyczne - 120 godzin, w tym:

 • elementy psychologii - 15 godzin
 • elementy socjologii - 15 godzin
 • elementy etyki i prawa - 15 godzin
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - 15 godzin
 • zakażenia w placówkach ochrony zdrowia - 15 godzin
 • organizacja pracy pielęgniarskiej - 15 godzin
 • problemy zawodowe pielęgniarek i położnych - 15 godzin
 • postępowanie w stanach zagrożenia życia - 15 godzin

 

blok specjalistyczny - 367 godziny w tym:

 

zajęcia teoretyczne - 150 godzin

 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania - 30 godzin
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w środowisku nauczania i wychowania - 15 godzin
 • Pediatria społeczna i medycyna szkolna - 30 godzin
 • Klinika chorób i zaburzeń w rozwoju dzieci i młodzieży - 45 godzin
 • Wybrane elementy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży - 15 godzin
 • Wybrane elementy socjologii - 15 godzin

 

zajęcia praktyczne - 217 godziny
 • gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania - 70 godzin
 • praktyka pielęgniarki rodzinnej - 35 godzin
 • szkoła integracyjna lub specjalna - 35 godzin
 • poradnia rehabilitacyjna lub ośrodek gimnastyki korekcyjnej - 14godzin
 • pogotowie opiekuńcze lub dom dziecka - 14 godzin
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna - 14 godzin
 • oddział zdrowia psychicznego lub poradnia zdrowia psychicznego - 21 godzin
 • poradnia uzależnień - 14 godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.)  każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

 

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.