Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 365 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I

Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego. Dezynfekcja

i sterylizacja

30 Centralna sterylizatornia 14 44
II

Podstawy epidemiologii

na bloku operacyjnym

15 - - 15
III

Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii ogólnej i chirurgii

jednego dnia

35

Blok operacyjny chirurgii ogólnej

oraz sala operacyjna

chirurgii jednego dnia

63 98
IV

Pielęgniarstwo operacyjne

w chirurgii noworodka

i niemowlęcia

20

Blok operacyjny noworodka

i niemowlęcia

35 55
V

Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii ortopedycznej
i traumatologicznej

35 Blok operacyjny chirurgii ortopedycznej
i traumatologii
63 98
VI

Pielęgniarstwo operacyjne
ginekologii operacyjnej 

i położnictwie

20 Blok operacyjny ginekologii
i położnictwa
35 55
ŁĄCZNIE 155 210 365

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.