Pielęgniarstwo operacyjne

Pielęgniarstwo operacyjne

Celem kształcenia na kursie jest przygotowanie pielęgniarki i  położnej do realizacji zadań zawodowych w  stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z  zachowaniem zasad postępowania aseptycznego


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Czas trwania kształcenia


Łączną liczbę godzin zaplanowano na 530 godzin dydaktycznych, zgodnie z przepisami prawa (kliknij, żeby zobaczyć Ramowy Program nauczania). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 16-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.


blok ogólnozawodowy - zajęcia teoretyczne - 135 godzin 

 • elementy psychologii - 15 godzin
 • elementy socjologii - 15 godzin
 • elementy etyki i prawa - 15 godzin
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - 15 godzin
 • zakażenia w placówkach ochrony zdrowia - 15 godzin
 • organizacja pracy pielęgniarskiej - 15 godzin
 • problemy zawodowe pielęgniarek i położnych - 15 godzin
 • postępowanie w stanach zagrożenia życia - 15 godzin
 • leczenie krwią - 15 godzin


blok specjalistyczny - 395 godziny, w tym:

 

zajęcia teoretyczne - 80 godzin
 • podstawy pielęgniarstwa operacyjnego - 20 godzin
 • dezynfekcja i sterylizacja - 10 godzin
 • zakażenia na bloku operacyjnym - 8 godzin
 • chirurgia ogólna dorosłych i pielęgniarstwo operacyjne - 19 godzin
 • chirurgia noworodka, niemowlęcia i pielęgniarstwo operacyjne - 8 godzin
 • ortopedia, traumatologia i pielęgniarstwo operacyjne - 5 godzin
 • ginekologia, położnictwo i pielęgniarstwo operacyjne -10 godzin

 

zajęcia praktyczne - 315 godziny
 • blok operacyjny chirurgii dorosłych - 105 godzin
 • blok operacyjny chirurgii noworodka i niemowlęcia - 70 godzin
 • blok operacyjny ortopedii i traumatologii - 70 godzin
 • blok operacyjny ginekologiczny i położniczy - 70 godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
 • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.) każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

 

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.