Specjalizacja epidemiologiczna

Celem specjalizacji jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i uzyskanie tytułu specjalisty.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia


Łączną liczbę godzin zaplanowano na 1015 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem ramowym. Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.


blok ogólnozawodowy 330 godzin, w tym:

 

zajęcia teoretyczne- 295 godzin:

 • elementy psychologii - 15 godzin
 • dydaktyka z elementami edukacji medycznej – 15 godzin
 • socjologia zdrowia i choroby - 15 godzin
 • etyka, deontologia i prawo - 15 godzin
 • organizacja i zarządzanie z elementami ekonomiki ochrony zdrowia - 30 godzin
 • polityka społeczna i zdrowie publiczne - 30 godzin
 • ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne - 100 godzin
 • teorie pielęgnowania - 15 godzin
 • badania naukowe w pielęgniarstwie - 15 godzin
 • rozwój zawodowy -15 godzin
 • informatyka i statystyka w praktyce zawodowej pielęgniarki, położnej - 30 godzin

 

zajęcia praktyczne - 35 godzin:

 • oddziały: internistyczny (chirurgiczny, neurologiczny) - 21 godzin
 • oddział intensywnej opieki medycznej, oddział intensywnej opieki kardiologicznej - 14 godzin

 

blok specjalistyczny - 685 godzin, w tym:


zajęcia teoretyczne- 405 godzin:

 • podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego - 80
 • program ograniczania zakażeń w szpitalu - 45
 • wybrane zagadnienia ryzyka zakażeń szpitalnych - 140
 • organizacja pracy pielęgniarki, położnej epidemiologicznej - 140

 

zajęcia praktyczne - 280 godzin:

 • pracownia mikrobiologiczna - 35
 • stacja sanitarno-epidemiologiczna - 35
 • centralna sterylizacja - 35
 • oddział intensywnej terapii - 35
 • oddział zakaźny - 35
 • blok operacyjny - 35
 • oddział pediatrii lub neonatologii - 35
 • zespół zakażeń szpitalnych - 35

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie.
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji.

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.)  każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.