Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 445 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego!

Lp.

Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Łączna

liczba

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

 I

Anestezjologia
i pielęgniarstwo

anestezjologiczne dorosłych

30 Blok operacyjny dorosłych 35 100

Blok operacyjny

położniczo-ginekologiczny

35
 II

Anestezjologia
i pielęgniarstwo

anestezjologiczne dzieci

30 Blok operacyjny dzieci 35 65
 III

Intensywna terapia
i pielęgniarstwo
w intensywnej

terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii

dorosłych

35 65
 IV

Intensywna terapia
i pielęgniarstwo
w intensywnej

terapii dzieci

30 Oddział intensywnej terapii dzieci 35 65
 V

Terapia bólu ostrego
u dorosłych

i dzieci

30

Oddział poznieczuleniowy/

pooperacyjny albo Sala poznieczuleniowa/ pooperacyjna

35 65
 VI

Zakażenia szpitalne
w okresie

okołooperacyjnym
i okołoznieczuleniowym oraz na stanowiskach intensywnej terapii

20 Realizacja problematyki podczas wszystkich wyznaczonych staży - 20
 VII Medycyna ratunkowa 30

Szpitalny oddział ratunkowy albo

Zespół ratownictwa medycznego

35 65
ŁĄCZNIE 200 245 445

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania)

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.