Anestezjologia i intensywna opieka

Anestezjologia i intensywna opieka

Celem kształcenia na kursie kwalifikacyjnym w  dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej opieki jest przygotowanie pielęgniarki podejmującej pracę w  jednostkach anestezjologii i  intensywnej terapii medycznej do pełnienia funkcji zawodowych pielęgniarki anestezjologicznej i  intensywnej opieki.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Czas trwania kształcenia


Łączną liczbę godzin zaplanowano na 530 godzin dydaktycznych, zgodnie z przepisami prawa (kliknij, żeby zobaczyć Ramowy Program nauczania). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 16-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.
  

blok ogólnozawodowy - zajęcia teoretyczne - 135 godzin, w tym:

 •     elementy psychologii - 15 godzin
 •     elementy socjologii - 15 godzin
 •     elementy etyki i prawa - 15 godzin
 •     promocja zdrowia i edukacja zdrowotna - 15 godzin
 •     zakażenia w placówkach ochrony zdrowia - 15 godzin
 •     organizacja pracy pielęgniarskiej - 15 godzin
 •     problemy zawodowe pielęgniarek i położnych - 15 godzin
 •     postępowanie w stanach zagrożenia życia - 15 godzin
 •     leczenie krwią - 15 godzin

 

blok specjalistyczny - 395 godziny, w tym:

 
zajęcia teoretyczne - 150 godzin
 • anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologicznie - 45 godzin
 • intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece - 60 godzin
 • farmakoterapia w anestezjologii i intensywnej terapii - 30 godzin
 • zakażenia szpitalne w anestezjologii intensywnej terapii - 15 godzin

 

 zajęcia praktyczne - 245 godziny
 • blok operacyjny wieloprofilowy dorosłych - 70 godzin
 • blok operacyjny wieloprofilowy dzieci - 35 godzin
 • blok operacyjny położniczo-ginekologiczny - 35 godzin
 • oddział intensywnej opieki dorosłych - 70 godzin
 • oddział intensywnej opieki dzieci - 35 godzin

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.)  każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

 

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.


CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.