Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Cel kształcenia:
Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności
niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.