Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 108 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin
I Podstawy elektrokardiografii
i technika badania EKG
6 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 14 20
II Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości
w zapisie EKG
20 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 12 32
III Zapis elektrokardiograficzny
w wybranych stanach kardiologicznych
20

Oddział kardiologiczny;

Oddział chorób

wewnętrznych

12 32
IV Badania diagnostyczne
z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego
4

Pracownie diagnostyki

kardiologicznej

20 24
ŁĄCZNIE 50   58 108

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.