KURSY JEDNODNIOWE

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz badań diagnostycznych w ramach uprawnień z wykorzystaniem zapisu elektrokardiograficznego, a także interpretacji składowych prawidłowego zapisu czynności bioelektrycznej serca oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych wybranych stanów chorobowych, w tym stanów zagrożenia życia i zdrowia. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 108 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin
I Podstawy elektrokardiografii
i technika badania EKG
6 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 14 20
II Analiza zapisu elektrokardiograficznego. Podstawy rozpoznawania nieprawidłowości
w zapisie EKG
20 Pracownia EKG; Oddział kardiologiczny; Oddział chorób wewnętrznych 12 32
III Zapis elektrokardiograficzny
w wybranych stanach kardiologicznych
20

Oddział kardiologiczny;

Oddział chorób

wewnętrznych

12 32
IV Badania diagnostyczne
z wykorzystaniem zapisu elektrograficznego
4

Pracownie diagnostyki

kardiologicznej

20 24
ŁĄCZNIE 50   58 108

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.