W związku z wdrożeniem nowego Systemu Monitowania Kształcenia, Pracownicy sektora medycznego muszą zalogować się do systemu i założyć indywidualne konto, wraz z wnioskiem o nadanie roli Pielęgniarki lub Położnej.

 

Pomoc dostępna jest pod linkiem --> http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/