ZZP – 77/15 PRZETARG NIEOGRANICZONY
OGŁOSZONY PRZEZ ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MZ

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2015r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2014.79), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 1850 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Projekt obejmuje:

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
    DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB

 

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO
    DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB