(ZZP-29/12)

Kształcenie w ramach pakietu obejmujące kurs specjalistyczny w zakresie "Resuscytacja krążeniowo-oddechowa" i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie "Pielegniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy" w ramach projektu systemowego pod nazwą "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim. 

Do projektu zakwalifikowało się 35 pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli:

  • kurs specjalistyczny w zakresie Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek/pielęgniarzy
  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielegniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarz

w ramach powyższego projektu.