(ZZP-68/13)
Kształcenie w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie "Pielegniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek/pielęgniarzy" w ramach projektu systemowego pod nazwą "Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce - wsparcie kształcenia podyplomowego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim. 

Do projektu zakwalifikowało się 35 pielęgniarek/pielęgniarzy.