Łódź – kontra choroby wątroby”,
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności
w zdrowiu
.

ERUDIO jest Organizatorem spotkań edukacyjnych docelowych grup dorosłych mieszkańców (kobiety i mężczyźni - 18-64 lata) dotyczących najistotniejszych czynników zapobiegających otyłości prowadzącej do otłuszczenia wątroby.

 

banner watroba 635x254px 2