Szkolenia medyczne


 

 

Procedura zapisu na kurs

Aby zostać zakwalifikowanym na wybrany przez siebie kurs (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003, w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, Dz. U. Nr 197, poz. 1923, §22), należy:

 

1. Wypełnić formularz rejestracyjny

Formularz jest niezbędny do wypełniania wniosku o dopuszczenie do kursu/specjalizacji (zakładka Do pobrania).

 

2. Przesłanie pocztą/mailem/faxem:

 • ksero dowodu osobistego (pierwsza i druga strona),
 • ksero prawa wykonywania zawodu (w przypadku zmiany nazwiska należy dostarczyć ksero strony „dane o zmianie nazwiska”),
 • zaświadczenie z zakładu pracy:
  • w przypadku kursu kwalifikacyjnego o półrocznym stażu pracy w zawodzie,
  • w przypadku specjalizacji o 2-letnim stażu pracy w zawodzie,
 • zobowiązanie finansowe (do pobrania ze strony zakładka Do pobrania),
 • oświadczenie o ubezpieczeniu OC i NW (do pobrania ze strony, zakładka Do pobrania).

 

UWAGA:

 • w przypadku specjalizacji w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki  należy posiadać ukończony kurs specjalistyczny  w zakresie Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • warunkiem koniecznym do rozpoczęcia kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego
  w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego jest ukończenie przez pielęgniarkę kursu specjalistycznego w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 

3. Wpłacenie zaliczki za kurs:

Zaliczka będąca jednocześnie pierwszą ratą  w wysokości:

 • 100 zł – specjalizacje,
 • 50 zł – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne

powinna wpłynąć minimum 14 dni przed datą inauguracji kursu/specjalizacji.

 

Dane do płatności:

ERUDIO

mBank 28 1140 2004 0000 3502 4945 0634

ul. Ziemowita 19/19

92-413 Łódź

 

4. Co zrobić, jeśli kurs nie uruchamia się w wyznaczonym terminie?

W przypadku anulowania szkolenia z winy Organizatora Kształcenia, zwraca On pełną wartość kwoty wpłaconej w ramach rezerwacji miejsca.

W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu na 7 dni przed planowanym terminem inauguracji, Organizatorowi Kształcenia przysługuje prawo nie zwrócenia zaliczki wpłaconej na poczet ceny.

Zwrot zaliczki następuje po złożeniu pisemnej rezygnacji (osobiście lub drogą mailową) z następującymi informacjami: imię, nazwisko, nr telefonu, z jakiego kursu Państwo rezygnują, nr konta. Czas zwrotu zaliczki od momentu otrzymania podania: 14 dni roboczych.

 

5. Dokumentacja powinna wpłynąć pocztą najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego na adres:

ERUDIO, ul. Pomorska 83/85, 90-224 Łódź

Niepełna dokumentacja może być podstawą nie przyjęcia kandydata w poczet Uczestników kursu/specjalizacji.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową: erudio.lodz@gmail.com lub o kontakt telefoniczny pod numerami: sekretariat od poniedziałku do piątku 08.00-18.00, tel. 42 630 95 59, 784 009 277.

Informacje szczegółowe dotyczące danego kursu/specjalizacji (dokładna data oraz godzina inauguracji) zostaną przekazane sms-owo, a terminy zjazdów poznają Państwo w dniu inauguracji.”